12-те засідання Наглядового Комітету Освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР) Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН)

20-21 квітня 2017 року в м. Женева (Швейцарія) проходило 12-те засідання Наглядового Комітету Освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР) Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН). До порядку денного були віднесені питання розгляду та затвердження плану роботу на 2017-1019 рр., прогресу у впровадженні Стратегії, синергії з іншими організаціями та процесами, зокрема координації дій з Глобальною програмою дій та консультаціях з ЮНЕСКО. В планах роботи для всіх країн на 2017-2019  роки включено 6 пріоритетів:

-     запровадження освіти в інтересах сталого розвитку до існуючих шкільних планів в кожній школі до 2019 року;

-     сприяння розширенню місця освіти в інтересах сталого розвитку в системі освіти викладачів та професійній підготовці педагогів;

-     підтримка професійно-технічної освіти та підготовки задля сталого розвитку та переходу до «зеленої економіки»;

-     посилення інтеграції освіти в інтересах сталого розвитку  в національну політику в сфері освіти, сталого розвитку, а також інші процеси;

-     посилення синергії між формальною, інформальною та неформальною освітою;

-     визнання важливості ролі мереж, в тому числі організацій громадянського суспільства, академічних та наукових кіл, неурядових організацій, бізнесу в реалізації освіти для сталого розвитку. 

 

З презентацією української сторони на 12-ому засіданні Наглядового Комітету Освіти в інтересах сталого розвитку Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) щодо посилення синергії з іншими організаціями та процесами можна ознайомитися за посиланням:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/12_MeetSC/Documents/Item_8-Uk...

 

Довідково: в 2016 році виповнилося десять років з моменту прийняття Стратегії освіти для сталого розвитку ЄЕК ООН (Вільнюська Стратегія). У зв’язку з цим на Восьмій конференції міністрів «Довкілля для Європи», яка проходила 8-10 червня 2016 року у                          м. Батумі (Грузія), у порядку денному було виділено окреме питання «На шляху до нового суспільства: 10 років ОСР». За десять років реалізації Стратегії вдалося домогтися істотних досягнень в чотирьох із семи охоплених Стратегією тематичних областях, що включають інтегрування політики, навчальні плани, засоби навчання та навчально-методичні матеріали, а також питання налагодження співпраці та мереж. На Конференції міністри також прийняли заяву щодо ОСР та рамки реалізації Стратегії ОСР ЄЕК ООН на період до 2030 року. Міністри зобов’язуються продовжувати просування пріоритетних галузей Стратегії з урахуванням політики в галузі освіти і освітніх систем на національному або регіональному рівнях (www.efe.org.ua).