Безкоштовні онлайн курси із сталого розвитку

Онлайн освіта набуває небаченої популярності в усьому світі і у майбутньому набуватиме ще більшого поширення. Онлайн курси розроблені вже майже для всіх галузей знань. Питання сталого розвитку не є виключенням. Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» підготувала добірку безкоштовних онлайн-курсів зі сталого розвитку.

 

1. Курс «Основи сталого розвитку» від Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні»

Курс, розроблений за участі Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні». Це чи не єдиний курс українською мовою. При успішній здачі підсумкового тесту видається сертифікат. Курс спрямований на ключових галузях знань теорії і практики сталого розвитку, в тому числі проблем перенаселення, екосистем, глобальних змін клімату, енергетики, сільського господарства, водопостачання, економіки навколишнього середовища та політики, етики та культури. Ця тема має життєво важливе значення, прагнучи розкрити принципи довгострокового добробуту всіх народів планети.

Доступний за посиланням: http://ecoacademy.org.ua/book/osnovy-stalogo-rozvytku

 

2. Курс «Сталий розвиток» від Baltic University Programme

Курс англійською мовою. Охоплює майже всі галузі суспільного життя. Складається з 12 блоків. Курс є міждисциплінарним і охоплює широке коло питань від гуманітарних та соціальних сфер до екологічних аспектів та технологій.

Доступний за посиланням: http://www.balticuniv.uu.se/index.php/introduction/home

 

3. Диплом зі сталого розвитку від Alison

Це англомовний курс, що складається із трьох секцій та 27 модулів. В курсі розглядаються загальні питання сталого розвитку, а також детально – питання сталого використання водних ресурсів та енергії.

Доступний за посиланням: https://alison.com/courses/Diploma-in-Sustainable-Development

 

4. Курс «Сталий розвиток і мегаполіси» від Edx

Курс зацікавить усіх, кого хвилюють питання довкілля і спільного майбутнього, а також тих, хто захоплюється архітектурою і урбаністикою. Курс викладається англійською мовою. До речі, на платформі Edx доступні й інші онлайн курси, де розглядаються питання сталого розвитку.

Доступний за посиланням: https://www.edx.org/course/sustainable-urban-development-discover-delftx-wageningenx-ams-urb-1x

 

5. Курс «Природні ресурси для сталого розвитку» від SDGacademy

Пройшовши курс, ви можете познайомитися із ключовими проблемами та можливостями управління викопними ресурсами з точки зору сталого розвитку. Курс є англомовним і включає 12 тем. На платформі SDGacademy ви можете знайти й інші курси із сталого розвитку.

Доступний за посиланням: https://courses.sdgacademy.org/learn/natural-resources-for-sustainable-development-september-2016

 

6. Курс «Вік сталого розвитку» від Coursera

Курс розкриває сутність багатьох глобальних проблем сучасності. Теми курсу присвячені таким питанням як сталий розвиток, економічний розвиток, питання бідності і нерівності країн, права людини, приклади подолання кризових періодів в історії людства тощо. Платформа Coursera містить й інші цікаві курси, де розглядаються питання сталого розвитку.

Доступний за посиланням: https://www.coursera.org/learn/sustainable-development