Навчально-пізнавальні матеріали

 Сталий розвиток суспільства. Навчальний посібник

Устойчивое развитие. Учебное пособие. Семенова Л.Н.

Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие

Природно-ресурсні основи сталого розвитку. Підручник. Коржнев М.М.

Збереження і сталий розвиток Карпат. Навчальний посібник зі сталого туризму. 

Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Пособие по региональной экологической политике.

Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов / М. Л. Карпачевский, В. К. Тепляков, Т. О. Яницкая, А. Ю.Ярошенко; Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Образование в интересах устойчивого развития. Учебно-методическое пособие

Образование для перемен: пособие для преподавания и изучения устойчивого развития

Методичний посібник для вчителя 3-4 класів "Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку". О.Пометун, О. Онопрієнко, А.Цимбалару

Посібник для учнів 8 класу  "Уроки для сталого розвитку" О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко

Посібник для учнів 9(10) класу  "Уроки для сталого розвитку". В.Карамушка, О.Пометун, Л.Пилипчатіна, І.Сущенко

Посібник "Малюємо комікси щодо сталого розв итку" - Е. Йорсатер, М. Мелманн, Л. Пшеніцина, І.Семко, І.Тікота

"Уроки сталого розвитку: Як організувати позакласну роботу учнів школи"  О.І. Пометун, І.М. Сущенко, О.М. Топузов

Методичний посібник для вчителя з курсу за вибором "Уроки для сталого розвитку" для 8 класу. О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко

Методичний посібник для вчителів з навчального курсу за вибором для учнів 9 (10) класу Уроки для сталого розвитку. О. І. Пометун, Л.М. Пилипчатіна, І.М. Сущенко

Підліснюк В., Рудик І., Кириленко В., Вишенська І., Маслюківська О. Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник

Матеріали "Зеленого пакета"

Методичний посібник "На шляху до сталого розвитку закладів освіти в Україні: впровадження екологічного стандарту "Зелений клас" для закладів освіти згідно ДСТУ ISO 14024 "

Значення та практичне використання видів прибережно-водної флори

Конспект флори прибережно-водної рослинності р. Мика

Брошура "Екологічна гра -  мій вибір" (до екогри "Зелений менеджер")

Екологічна гра "Зелене місто майбутнього" (брошура)

Екологічна гра "Зелене місто майбутнього" (гральне поле)

Екологічна гра "Зелене місто майбутнього" (картки)

Екологічна гра "Зелене місто майбутнього" (кубик+аватарки)

Огляд кращих практик грантових проектів, реалізованих в рамках проекту ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України"

Екологічна гра "Мережа життя" (правила гри)

Екологічна гра "Мережа життя" (картки)

Біологічне різноманіття...Що це?

Біологічне різноманіття та екосистеми

Постер "Використовуй ресурси раціонально"

Постер "Скажи пластику - Ні!"

Постер "Скажи пластику - Ні"-2

Постер "Скажи пластику - Ні!" - 3

Постер "Сортуй сміття, розвивай свою громаду"

Постер "Сортуй та зменшуй своє сміття"

Постер "Сортуй та зменшуй своє сміття" -2

Екологічна гра "Зелений менеджер - версія 2" (картки)

Екологічна гра "Зелений менеджер- версія 2" (правила гри)

Навчальний комплект "Озонекш" (Посібник для вчителя)

Навчальний комплект "Озонекш" (Посібник для учня)

Кращі практики ОСР (19.03.2019, НЕНЦ)

Цілі сталого розвитку для всіх і кожного (23.04.2019, м.Ірпінь)

Пакет навчальних матеріалів щодо скорочення харчових відходів "Твори добро: раціонально споживай харчові відходи"

Презентація до Уроку 1. «Твори добро: раціонально споживай харчові продукти» 

Презентація  до Уроку 2. «Годуй себе, а не бак для сміття: дев’ять простих порад для зменшення кількості харчових відходів»

Презентація "Ефективні комунікаційні інструменти"

Постер "Дерева Полісся. Що треба знати?"

Гра "Безпечна громада" (брошура)

Гра "Безпечна громада" (картки)

Гра "Безпечна громада" (поле)

Гра "Безпечна громада" (кубик+аватарки)

Методичний посібник для викладачів присвячений вивченню питань захисту озонового шару в освітньому процесі. Тренінг «Дій за озон» в Україні

Гра "Цілі сталого розвитку: вивчай та досягай" (правила)

Гра "Цілі сталого розвитку: вивчай та досягай" (гральне поле)

Гра "Цілі сталого розвитку: вивчай та досягай" (картки)

Гра "Цілі сталого розвитку: вивчай та досягай" (відповіді для модератора)

Гра "Цілі сталого розвитку: вивчай та досягай" (кубик+фішки для гравців )

Game "Sustainable Development Goals: Learn and Succeed" (Rules)

Game "Sustainable Development Goals: Learn and Succeed" (Playing Board)

Game "Sustainable Development Goals: Learn and Succeed" (Cards)

Game "Sustainable Development Goals: Learn and Succeed" (Answers)

Game "Sustainable Development Goals: Learn and Succeed" (DIce+Chips)

 

Посібник інтерактивних вправ та ігор для просування Цілей сталого розвитку серед молоді

 

Матеріали онлайн-тренінгу ПМГ ПРООН-ГЕФ «Як молодіжній ініціативі отримати підтримку?»,  30 листопада 2020 року

- Презентація інноваційної програми ПМГ ПРООН-ГЕФ «Молодь та зміна клімату»

- Інструменти підготовки молодіжної заявки: засади проектного менеджменту від А до Я

Рекомендації  на тему «Як розробити проектну заявку з елементами відео?»

Вирішення глобальних і локальних екологічних викликів за допомогою системного мислення та екосистемного підходу. Можливості для молоді

 

Матераіали круглого столу «Актуальні питання розвитку системи освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР) в Україні» , 4-5 червня 2015 року

The Regional Environmental Center

Діяльність місцевих громад у вирішенні проблеми деградації земель

Крижановська. Просвітницька діяльність шляхом співпраці закладів освіти та установ ПЗФ

Малимон. Використання інформаційних технологій при викладанні предмету "Екологія"

Пустовіт. Виховання екологічної поведінки школярів

Роль партнерської мережі "Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні"