В гімназії «Апогей» презентовано екологічну гру «Зелений менеджер»

24 січня 2014 року учні 9-го класу гімназії «Апогей» (м. Київ) мали можливість бути першими серед українських учнів, які випробували екологічну гру «Зелений менеджер» після її офіційної розробки та видання за сприяння проекту Програми малих грантів Глобального екологічного фонду «Створення Дитячого екологічного центру як внесок у вирішення глобальних екологічних проблем та освіти в інтересах сталого розвитку».

Презентація екологічної гри відбулася в «Зеленому класі» гімназії, який створено та обладанано завдяки ініціативі Міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова,  щоденній наполегливій праці директора гімназії «Апогей» Шалди Тамари Володимирівни та високій екологічній свідомості та культурі заступника директора Безверхої Юлії Володимирівни. Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління було проведено змістовну роботу з аналізу можливостей проведенния уроків для сталого розвитку в загальноосвітніх школах, використання інтерактивних методів навчання, зокрема екоігор, як найбільш дієвого інструменту формування екологічної свідомості. Науково-методичні розробки та напрацювання Академії лягли в основу стратегії та методології екологічної гри.

«Зелений менеджер» - настільна екологічна гра як для дітей, так і дорослих. Дана гра може також бути корисною школярам та педагогам для отримання нових екологічних навичок та вмінь у дотриманні балансу між обмеженими природними ресурсами та забезпеченням життєво необхідних потреб населення (вода, продовольство, енергія, гроші) з користю для довкілля. Крім того, «Зелений менеджер» дає розуміння основних причин змін клімату та шляхів їх вирішення; забезпечує досвід командної роботи; знайомить із принципами роботи міжнародних договорів та організацій. Гра є також своєрідним посібником з впровадження Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та вчить розуміти і впроваджувати у життя принципи сталого розвитку на рівні громади, країни, планети.

Під час екологічної гри школярі мали змогу відчути себе справжніми  керівниками своїх країн, навчилися приймати рішення, які забезпечують сталий розвиток (зокрема знайшли баланс між забезпечення щоденних потреб та охороною довкілля задля майбутніх поколінь), мали нагоду побудувати захисні протипаводкові споруди та навіть подолати наслідки руйнівної повені, як одного з негативних явищ глобальної проблематики зміни клімату, «віртуально» взяли участь в Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та одноголосно проголувати «Так –  зменшенню викидів вуглекислого газу», надавали субсидії країнам-партнерам для підтримки сталого міжнародного розвитку.

Заплановано проведення екологічної гри «Зелений менеджер» в інших класах  гімназії «Апогей» та урочисте нагородження переможців. Також екологічна гра буде презентова та проведена в  інших школах національної пілотної ініціативи «Зелений клас», яка  стартувала в минулому році в Україні за підтримки Міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова. Метою Ініціативи «Зелений клас» є досягнення активного екологічно дружнього відношення школярів до навколишнього середовища, розвиток та впровадження освіти для сталого розвитку в короткостроковій перспективі. Довгостроким завданням є  виховання екологічно освічених та свідомих громадян України, які в професійній діяльності будуть сприяти  впровадженню екологічно дружніх технологій виробництва та організації праці, впровадження у повсякденне життя сімей школярів-учасників проекту ресурсо- та енергоощадливих технологій споживання природних ресурсів, розповсюдження результатів проекту на всі освітні заклади України.

З огляду на міждисциплінарні, міжгалузеві зв”язки процесу освіти сталого розвитку та врахування комплексного підходу під час прийняття національних рішень з питань освіти в інтересах сталого розвитку, в минулому року було створено Міжгалузеву робочу групу  з пить екологічної освіти та освіти в інтересах сталого розвитку. Групу на основі співголовування  очолили Міністр освіти і науки України Табачник Д.В. та Міністр екології та природних ресурсів Проскуряков О.А. До складу групи увійшов Бондар О.І., ректор Державної екологічної академії післядиплоної освіти та управління, відповідальна особа від України щодо впровадження міжнародного процесу ЄЕК ООН «Освіта в інтересах сталого розвитку».

Такий формат співпраці  від загальнодержавного рівня до практичного впровадження екологічної освіти на рівні шкіл значно розширить можливості України під час формування рішень з питань освіти для сталого розвитку на національному та міжнародному рівнях, зокрема  підготовки  пропозицій до програми роботи на період після 2014 року (після закінчення Десятиріччя освіти для стійкого розвитку, визначеного ЮНЕСКО), а також поширенні  кращих практик та обміні досвідом на Міжнародній конференції з питань освіти в інтересах сталого розвитку (10-12 листопада 2014 року, Айчі-Нагоя, Японія).