Відкрий урок «Зелений клас в дії» провів Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков в гімназії «Апогей»

6 лютого 2014 року Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков провів відкритий зелений урок у 9-му класі гімназії «Апогей». У відкритому уроці також взяли участь: ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди Олександр Бондар, Голова оргкомітету 1-го міжнародного молодіжного з’їзду екологів Альона Проскурякова, Голова громадської ради при Мінприроди Савицький Валентин.

Цей урок є одним із заходів пілотної ініціативи «Зелений клас» за підтримки Міністра екології та природних ресурсів України Проскурякова Олега Альбертовича.

Основні питання, які розглянули школярі під час уроку, - це питання екологічного стану в Україні, найбільш важливих екологічних загроз та викликів сьогодення та шляхів їх подолання, важливість енергетичної незалежності України, зокрема, впровадження ресурсо- та енергоощадних технологій, організація роздільного збору сміття, в тому числі, відпрацьованих побутових електричних батарейок, важливість збереження навколишнього природного середовища.

«Ми, люди – є невід’ємною частиною живої природи. І незважаючи на розвиток технічної цивілізації, все більш залежимо від природи. Для Уряду України екологічна сфера на сьогодні набула значної ваги і є не менш важливою, чим, наприклад, енергетика, або економіка. Більше того, і енергетика, і економіка і промисловий розвиток у нинішньому глобалізованому світі тісно пов`язані та напряму залежать від екології», - наголосив Олег Проскуряков.

Після уроку Олег Проскуряков вручив учням класу екологічну гру «Зелений менеджер» та сертифікат Учасника екологічної гри. До розробки екологічної гри долучилася Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, якою було проведено змістовну роботу з аналізу можливостей проведенния уроків для сталого розвитку, використання інтерактивних методів навчання, зокрема екоігор, як найбільш дієвого інструменту формування екологічної свідомості. Підготовка пілотної гри «Зелений менеджер» стала можливою завдяки ініціативам Програми малих грантів ГЕФ, громадських організацій, зокрема партнерів неурядової мережі ПМГ ГЕФ, напрацюванням науковців, громадських організацій, екологів, вчителів, а також еклогічно свідомих школярів і студентів.

Під час екологічної гри школярі навчилися приймати рішення, які забезпечують сталий розвиток, «віртуально» взяли участь в Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та одноголосно проголувати «Так –  зменшенню викидів вуглекислого газу». Такі завдання із задоволенням та легкістю сприймалися учнями гімназії «Апогей». Дана гра може також бути корисною школярам та педагогам для розуміння основних причин змін клімату та шляхів їх вирішення, забезпечує досвід командної роботи, знайомить із міжнародними договорами, вчить розуміти і впроваджувати в життя принципи сталого розвитку на рівні громади, країни, планети.

Такий формат співпраці від загальнодержавного рівня до практичного впровадження екологічної освіти на рівні шкіл значно розширить можливості під час формування рішень з питань освіти для сталого розвитку на національному та міжнародному рівнях, зокрема підготовки пропозицій до програми роботи на період після 2014 року (завершення Десятиріччя освіти для стійкого розвитку, визначеного ЮНЕСКО).