Для представників Закарпатської області у місті Рахів пройшла чотириденна тренінгова програма «Захистимо озоновий шар!»

З 27 по 30 серпня 2019 року за підтримки проекту ПРООН-ГЕФ «Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу гідрохлорфторвуглеводів (ГХФВ) у регіоні країн з перехідною економікою (КПЕ)», Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» для представників Закарпатської області у місті Рахів пройшла чотириденна  тренінгова  програма «Захистимо озоновий шар!».

До участі долучились понад 150 осіб, програма була розрахована на різнопланову цільову аудиторію. Учасниками стали представники установ природно-заповідного фонду Закарпатської області, представники освітніх закладів та громадських організацій.

Основний тренінг відбувся 28 серпня, який проходив у Карпатському біосферному заповіднику. На початку заходу привітав учасників та виступив з презентацією Рибак Микола Петрович директор Карпатського біосферного заповідника,  також з вітальним словом виступила Пруцакова Ольга Леонідівна провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти НАПНУ, кандидат педагогічних наук, експерт проекту та Пустовіт  Наталія Афанасіївна завідувач кафедри методології освіти для сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, кандидат педагогічних наук. Програма заходу включала проведення тренінгової програми «Захистимо озоновий шар!», яку провели Пруцакова Ольга Леонідівна провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти НАПНУ, кандидат педагогічних наук та Санковська Ірина Мечіславівна методист, викладач Науково-методичного центру ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка.  Також, з презентаціями щодо національної співпраці та міжнародної синергії з питань освіти для сталого розвитку виступили Пустовіт  Наталія Афанасіївна завідувач кафедри методології освіти для сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, кандидат педагогічних наук та Позіхайло Анастасія Юріївна заступник координатора Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні», провідний фахівець відділу екологічно-освітньої роботи Національного природного парку «Голосіївський».

Освіта, має суттєвий вплив в процесі переходу на засади сталого розвитку та розширення можливостей суспільства у вирішенні глобальних питань довкілля. Без докорінного підвищення рівня екологічної освіченості, насамперед молоді, неможливо сподіватися на позитивні зміни в навколишньому природному середовищі навіть при вкладанні значних матеріальних ресурсів.

Під час тренінгу було розглянуто кращі практики освіти для сталого розвитку, практики і перспективи співпраці закладів освіти та установ природо-заповідного фонду. Були представлені форми та методи подачі інформації, які належать до інтерактивних методів особистісно орієнтованого навчання, є виразниками компетентного підходу у екологічній освіті й освіті сталого розвитку. Застосування таких форм та методів в еколого-освітній виховній роботі сприяє формуванню особистості, що здатна приймати екологічно компетентні рішення у довкіллі, тобто діяти так, щоб наносити довкіллю якомога меншої шкоди. До таких методів, що застосовувались у процесі тренінгу, відносяться рольові й інші дидактичні ігри, мозковий штурм, ігрові завдання, дискусії, робота у малих групах, вправи, спрямовані на прийняття рішень.  

Проходження тренінгу дає можливість учасникам проводити екологічні навчальні заходи в освітніх закладах, під час проведення таборів, польових екологічних практик, зборів юних екологів, ботаніків, зоологів, гуртків, учнівських лісництв тощо; розробити та впровадити спеціалізовані екологічні освітньо-виховні програми, з урахуванням різних категорій учасників на тему захисту озонового шару та проблеми глобального потепління.

Такі програми та заходи сприятимуть поширенню обізнаності про альтернативні речовини, які можна використовувати в повсякденному житті та господарській діяльності на противагу шкідливим озоноруйнівним речовинам, негативний вплив УФ-випромінювання на людину та навколишнє середовище, про принципи Монреальського протоколу, тощо. На тренінгу були представлені сучасні просвітницькі матеріали для молоді шкільного віку за прикладом кращих практик Озонового Секретаріату ЮНЕП.