КОНКУРС «ШКІЛЬНИЙ ЕНЕРГОАУДИТОР» ТРИВАЄ ДО БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

Проблема зміни клімату є однією із найгостріших проблем людства, яка ставить під загрозу досягнення Цілей сталого розвитку. Наразі існують такі основні способи зменшення парникових газів в атмосфері: зменшення споживання енергії, підвищення енергоефективності та перехід на альтернативні джерела енергії. Якщо встановлення альтернативних джерел енергії потребує значних фінансових витрат, то підвищення енергоефективності є значно доступнішим заходом, який не тільки дозволяє суттєво знизити викиди парникових газів, а ще й заощадити значні кошти.

Запорукою енергоефективності є енергоменеджмент – діяльність, яка спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів і дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат. Невід’ємною частиною енергоменеджменту є енергоаудит – обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів з метою встановлення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпечення. Реалізація заходів з енергоменеджменту дозволяє до 20% зменшити енергоспоживання без капітальних інвестицій. Нажаль пересічні громадяни малознайомі із основними заходами щодо здійснення енергоменеджменту та енергоаудиту, хоча здійснення деяких видів такої діяльності під силу навіть дітям дошкільного віку та  школярам.

Враховуючи це, а також важливість розвитку молоді та дітей як рушійної сили у практичній діяльність із запобігання глобальним екологічним проблем, у всьому світі активно почали розвиватися проекти щодо запровадження так званих «Зелених шкіл». Концепція «Зелених шкіл» передбачає, що шкільні будівлі повинні бути ресурсозберігаючими спорудами, які використовують мало води, оптимізують енергоефективність, мінімізують утворення відходів, а також забезпечують більш здоровий простір для школярів. Дана концепція передбачає активне залучення школярів до практичної діяльності та покращення їх навичок щодо раціонального використання ресурсів. В Україні даний напрямок тільки почав розвиватися. Одним із досягнень у даному напрямку є екологічний стандарт «Зелений клас». Разом з тим у даній галузі існують і чималі пробіли, пов’язані в основному із недостатньою поінформованістю як школярів, так і їх батьків.

Саме тому основною метою Конкурсу є поширення знань та популяризація заходів щодо підвищення енергоефективності, а також розширення можливостей та підвищення спроможності молоді.

Участь у Конкурсі надасть можливості:

·        Здобути знання та навички щодо енергоменеджменту та енергоуадиту;

·        Спробувати себе в ролі шкільного енергоаудитора;

·        Оцінити енергоефективність та стан використання ресурсів у своєму навчальному закладі;

·        Розробити практичні заходи щодо підвищення енергоефективності та оптимізації використання ресурсів у своєму навчальному закладі;

·        За умови перемоги в Конкурсі пройти навчання в рамках проведення форуму «Розумна енергетика в освіті», де учасники отримають нові фахові знання, практичний досвід, цікаві матеріали та подарунки;

·        За умови перемоги в Конкурсі, опублікувати у ЗМІ власне бачення щодо підвищення енергоефективності у своєму навчальному закладі.

 

Конкурс проводиться з метою пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення учнівської молоді до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів як найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже й боротьби з глобальним потеплінням;

-   сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді;

-   задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації;

-   активізація творчої діяльності вчителів, які працюють над питаннями підвищення обізнаності школярів і населення щодо ефективного використання та збереження енергії, пом`якшення змін клімату.

 

При підведенні підсумків конкурсу хотілось би отримати відповіді на питання: чи відомі учням проблеми зміни клімату, їх причини та наслідки? Чи проводяться у школі заходи із підвищення енергоефективності та енергозбереження? Яке використовується у школі енергоефективне обладнання? Яке саме енергоефективне маркування знайоме учням? Чи проводилися у школах протягом останніх 5 років заходи з енергозбереження,  ізоляція та утеплення даху, стін, перекриттів; заміна вікон, дверей; поліпшення ізоляції скла, рами; встановлення дзеркальної полиці; ізоляція системи опалення та трубопроводів?  Чи проводилися заходи покращення системи опалення та гарячого водопостачання,  а саме перехід із централізованої системи теплопостачання на автономну; заміна котла, радіаторів; встановлення термостатних клапанів та ефективних кранів; застосування енергії з відновлюваних джерел енергії (наприклад, сонячної теплосистеми для опалення чи побутового гарячого водопостачання)? Чи проводилися заходи покращення системи вентиляції та кондиціювання тепла? Чи проводилися заходи з покращання системи освітлення?

 

На ці та багато інших питань всі бажаючі взяти участь у Конкурсі можуть надавати відповідь та запропонувати власний рецепт енергозбереження для свого навчального закладу, обмінятися досвідом, отримати нові знання та навички з питань енергоаудиту та енергоменеджменту. Деталі на сайті www.ecoosvita.org.ua

Успіхів всім!