Онлайн-курс «Реєстр викидів та перенесення забруднювачів»

За підтримки ПМГ ГЕФ розроблено онлайн-курс «Реєстр викидів та перенесення забруднювачів». ЦЕ електронний безкоштовний курс у вільному доступі метою якого є здобуття знань та навичок щодо Реєстрів викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ).

РВПЗ являє собою екологічну базу даних або опис потенційно небезпечних хімічних речовин та/або забруднювачів, що викидаються в атмосферу, що скидаються у воду і грунт тощо. Після підписання у 2003 році Протоколу про РВПЗ близько 30 країн світу вже успішно розробили діючі системи РВПЗ і близько 14 країн перебувають у процесі розробки своєї власної системи РВПЗ. Україна наразі не має діючої державної системи РВПЗ, хоча і існують певні громадські ініціативи. Тому даний курс має на меті познайомити широке коло зацікавлених сторін із піднятим питанням. Курс може бути корисним та цікавим для представників влади (особливо управлінців у галузі охорони довкілля), підприємств, громадських організацій, студентів та викладачів та просто небайдужих громадян.

Курс доступний у вільному доступі за посиланням: http://ecoacademy.org.ua/book/rvpz-0