Просимо громадськість долучитися до звітності про виконання Стратегії ЄЕК ООН з питань освіти в інтересах сталого розвитку

Відповідно до домовленостей Конференції міністрів «Довкілля для Європи»  в даний час країни-учасниці процесу ЄЕК ООН «Освіта в інтересах сталого розвитку» здійснюють підготовку Національних звітів щодо впровадження Стратегії ЄЄК ООН з освіти в інтересах сталого розвитку. На основі Національних звітів в кінці 2018 року Секретаріат Керівного Комітету з освіти в інтересах сталого розвитку ЄЕК ООН підготує узагальнюючу доповідь, в якій буде зазначено досягнутий прогрес, визначені проблеми впровадження ОСР та сформовані рекомендації щодо їх подолання.
 
На основі добровільності запрошуємо громадські організації, об'єднання організацій громадянського суспільства  та інші зацікавлені сторони долучитись до заповнення Анкети до форми звітності про виконання Стратегії ЄЕК ООН з питань освіти  в інтересах сталого розвитку. Анкета стосується питань розвитку неформальної освіти в інтересах сталого розвитку та співпраці громадських організацій з установами формальної освіти з питань розвитку складових ОСР. 
 
Враховуючи терміни подання звіту до Секретаріату ЄЕК ООН, прохання сформувати відповіді до 15 жовтня 2018 року. 
 
Анкета доступна за посиланням: https://goo.gl/forms/cBuGT8SfjVMumcH03