Участь Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» в 14-ому засіданні Наглядового комітету ЄЕК ООН з питань освіти в інтересах сталого розвитку

Представники Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні», за підтримки Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ, долучились до участі в 14-ому засіданні Наглядового комітету ЄЕК ООН з питань освіти в інтересах сталого розвитку.  

 Під час засідання були обговорені  питання щодо впровадження Стратегії ЄЕК ООН з питань освіти в інтересах сталого розвитку,  зокрема досягнутий прогрес та проблеми, що виникли на етапі реалізації, рамки співпраці на двосторонньому та регіональному рівнях задля досягнення пріоритетів в ключових сферах діяльності,  а  також  подальшого розвитку та підтримки ініціатив освіти для сталого розвитку після 2019 року.

Особливу увагу було надано питанню залучення молоді в процес розвитку освіти для досягнення цілей сталого розвитку.

Стороною України було представлено прогрес в імплементації Стратегії, наведені приклади співпраці на національному та локальному рівнях, з міжнародними програмами та ініціативами.

         Так,  у пункті  посилення синергії з іншими організаціями та процесами порядку денного, представниця Партнерської мережі «Освіта в інтересах  сталого розвитку в Україні»  виступила з презентацією, в якій було висвітлено досвід та напрацювання за 2018-2019 роки, реалізовані за підтримки Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ.

             Було продемонстровано вклад Партнерської мережі у розвиток спроможності  та зміцнення потенціалу шляхом поширення інформації для освіти в інтересах сталого розвитку з міжнародного на національний і локальний рівні.

Зокрема, діяльність щодо розвитку спроможності представників місцевої влади, місцевих управлінь освіти, вчителів, представників організацій громадянського суспільства шляхом забезпечення їх участі та навчання в рамках національних і міжнародних форумів.

Також, було презентовано нові розробки та інструменти,  створені за сприяння Програми малих грантів ПРОН/ГЕФ.  Під час невеликої виставки, з матеріалів привезених на засідання, представники Партнерської мережі  поділитися досвідом та результатами їх впровадження.

Презентацію Партнерської мережі «Освіта в інтересах  сталого розвитку в Україні» представлену на 14-ому засіданні Наглядового комітету ЄЕК ООН з питань освіти в інтересах сталого розвитку можна знайти за посиланням:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/14thMeet_SC/Doc/Presentations/NGO_UKRAINE_2019_Item_7.pdf