Вітаємо Чернігівську обласну організацію Українського товариства охорони природи з річницею!

День народження – 71 рік найстарішої природоохоронної громадської організації Чернігівської області, яка свою діяльність спрямовує на проведення практичних природоохоронних заходів і збереження довкілля.

Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи була створена 27 грудня 1946 року.

26 липня 1946 року за ініціативою видатних українських письменників – Максима Рильського, Михайла Чабанівського, вчених зі світовим ім’ям – академіків Миколи Гришка, Дмитра Третьякова, Миколи Холодного, Бориса Чернишова, Петра Погрібняка та інших Рада Міністрів УРСР ухвалила історичне рішення: утворити Українське товариство охорони природи.

Головна мета діяльності: сприяння формуванню громадянського еко-суспільства, реалізації національної екологічної політики, розробці програм та проведенню комплексу заходів по збереженню й відтворенню сприятливого для життя навколишнього природного середовища, збереженню генофонду і здоров’я населення Чернігівської області, здійсненню просвітницької діяльності, захисту екологічних прав громадян, участь у заходах по охороні природи, раціональному використанню природних ресурсів, розвитку творчої ініціативи і використання науково-технічного потенціалу суспільства для здійснення його екологічних пріоритетів, виховання дбайливого відношення громадян до природи у сфері виробництва і побуту.

Основні напрямки роботи базуються: на пріоритетах Чернігово-Сіверського регіону, міжнародних аспектах, технічних можливостях та її практичній спрямованості, і включають такі 8 базових прикладних секцій:

І. Секція природно–заповідних територій

ІІ. Секція охорони рослинного світу, лісів та зелених насаджень

ІІІ. Секція охорони та раціонального використання водних ресурсів

ІV. Секція екологічної освіти, виховання та природоохоронні аспекти

V. Юнацька секція

VІ. Секція охорони атмосферного повітря

VІІ. Секція охорони тваринного світу та рибних запасів

VІІІ. Секція охорони і раціонального використання земель

Важливим питанням діяльності організації щодо залучення населення до охорони довкілля є проведення різноманітних регіональних та місцевих екологічних акцій з лісонасадження, озеленення у містах, благоустрою населених пунктів, впорядкуванню берегових охоронних смуг річок і озер, ліквідації сміттєзвалищ та ін.

Організація виступає ініціатором проведення екологічних суботників і толок. Члени організації беруть активну участь у проведенні таких міжнародних та всеукраїнських екологічних акцій:  "День довкілля", "Всесвітній день охорони навколишнього середовища", "День Землі", "Всесвітній день водно-болотних угідь", "Чиста Україна – чиста Земля" та ін.;

обласних природоохоронних акцій: "Збережи первоцвіти", "Весняна толока озеленення та благоустрою", "До чистих джерел", "День довкілля", "День Землі", "Новорічна композиція – замість ялинки", "Підгодуй птахів взимку" та ін.

Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи з честю виконує свою місію – охорона й відтворення сприятливого для життя навколишнього природного середовища, збереження здоров’я населення Чернігівської області, здійснення просвітницької і виховної діяльності, організація й участь у заходах по охороні природи, раціональному використанню природних багатств, формування і реалізація національної екологічної політики України.

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Чернишевського, 14.

 

Потоцька С.О. - Голова Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони природи;  кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та охорони природи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка