Всеукраїнська конференція «Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні»

4 грудня 2018 відбулася Всеукраїнська конференція під назвою «Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні». Організатором конференції виступала Всеукраїнська екологічна ліга за сприянням Центру екологічної освіти та інформації, Інституту географії НАН України, ВГО «Розвиток та довкілля», Ірпінської міської ради, ТОВ «Будеволюція», Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз. Участь у конференції взяли представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, профільних наукових установ, бізнес-структур, громадських природоохоронних організацій, фахівців з питань міського планування та проектування, спеціалісти з організації та впровадження ідей «зеленого» будівництва, ЗМІ.

На фоні зростання проблем в межах урбанізованого простору, особливої актуальності набуває ідея створення міст, зручних для життя, дружніх людині, незалежно від її соціально-економічних чи фізико-біологічних особливостей.

Реакцією на безсистемність розвитку міст, безжиттєву урбанізацію, яка породжує «опустелювання» міських територій, коли спальні райони втрачають вид житлових, оскільки не розраховані на пішохода, відсутні сквери й дитячі майданчики, а на фоні всього цього зростає рівень злочинності і соціального дискомфорту, став дискурс про новий урбанізм.

Новий урбанізм є соціально-орієнтованою течією у конструюванні міст, яка акцентує увагу на питаннях збалансованого розвитку і якості життя людини у міському середовищі.

На конференції учасники отримали можливість висловити своє бачення перспектив  та проблем впровадження на теренах України ідей «зеленого» будівництва.

Першою виступила Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, яка наголосила про важливість дотримання принципів збалансованого розвитку.

Руденко  Леонід Григорович, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту географії НАН України виступав з темою «Збалансовані міста- пріоритетна ціль сталого розвитку».

Про важливість розумного зростання та новий урбанізм розповіла Дронова Олена Леонідівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Міста і ветланд-парки: досвід Китаю», з такою темою на конференції виступив Марушевський Геннадій Борисович, кандидат філософських наук, консультант з питань охорони довкілля проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС).

У своєму виступі Патока Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, звернула увагу на застосування екосистемного підходу до збереження потенціалу міських зелених зон.

У рамках Всеукраїнської конференції працювали дві секції. Секція 1: «Планування, проектування та будівництво в Україні на засадах збалансованого розвитку». Секція 2 «Врахування потенціалу екосистем для забезпечення збалансованого міського розвитку». Розглядались питання про побудову нових зелених майданчиків, скверів та збереження й вдосконалення вже існуючих парків.

По завершенню конференції було сформовано багато рекомендацій та ідей щодо впровадження та покращення «зеленого» будівництва та сталого розвитку міст в Україні, які стануть в нагоді громадам, які працюють над планами сталого розвитку.