Національний університет біоресурсів і природокористування України

Тип організації: 
Адреса: 

03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, кафедра загальної екології та БЖД 

Електронна адреса: 
volbog@ukr.net
Сайт: 
https://nubip.edu.ua/node/1182