Навчально-пізнавальні матеріали

 Сталий розвиток суспільства. Навчальний посібник

Устойчивое развитие. Учебное пособие. Семенова Л.Н.

Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие

Природно-ресурсні основи сталого розвитку. Підручник. Коржнев М.М.

Збереження і сталий розвиток Карпат. Навчальний посібник зі сталого туризму. 

Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Пособие по региональной экологической политике.

Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов / М. Л. Карпачевский, В. К. Тепляков, Т. О. Яницкая, А. Ю.Ярошенко; Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Образование в интересах устойчивого развития. Учебно-методическое пособие

Образование для перемен: пособие для преподавания и изучения устойчивого развития

Солнечный город. Пособие для учителей по организации программы для школьников по проблеме твердых бытовых отходов

Методичний посібник для вчителя 3-4 класів "Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку". О.Пометун, О. Онопрієнко, А.Цимбалару

Брошура "Створи екоклуб - виріши екологічні проблеми свого регіону"

Посібник для учнів 3-4 класів "Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку". О.Пометун, О. Онопрієнко, А.Цимбалару

Посібник для учнів 8 класу  "Уроки для сталого розвитку" О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко

Посібник для учнів 9(10) класу  "Уроки для сталого розвитку". В.Карамушка, О.Пометун, Л.Пилипчатіна, І.Сущенко

Посібник "Малюємо комікси щодо сталого розв итку" - Е. Йорсатер, М. Мелманн, Л. Пшеніцина, І.Семко, І.Тікота

"Уроки сталого розвитку: Як організувати позакласну роботу учнів школи"  О.І. Пометун, І.М. Сущенко, О.М. Топузов

Брошура "Зелене мислення"

Методичний посібник для вчителя з курсу за вибором "Уроки для сталого розвитку" для 8 класу. О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко

Методичний посібник для вчителів з навчального курсу за вибором для учнів 9 (10) класу Уроки для сталого розвитку. О. І. Пометун, Л.М. Пилипчатіна, І.М. Сущенко

Підліснюк В., Рудик І., Кириленко В., Вишенська І., Маслюківська О. Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник

Матеріали "Зеленого пакета"

Методичний посібник "На шляху до сталого розвитку закладів освіти в Україні: впровадження екологічного стандарту "Зелений клас" для закладів освіти згідно ДСТУ ISO 14024 "

Значення та практичне використання видів прибережно-водної флори

Конспект флори прибережно-водної рослинності р. Мика

Брошура "Екологічна гра -  мій вибір" (до екогри "Зелений менеджер")

Екологічна гра "Зелене місто майбутнього"

Огляд кращих практик грантових проектів, реалізованих в рамках проекту ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України"

Екологічна гра "Мережа життя" (правила гри)

Екологічна гра "Мережа життя" (картки)

 

Матераіали круглого столу «Актуальні питання розвитку системи освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР) в Україні» , 4-5 червня 2015 року

The Regional Environmental Center

Діяльність місцевих громад у вирішенні проблеми деградації земель

Крижановська. Просвітницька діяльність шляхом співпраці закладів освіти та установ ПЗФ

Малимон. Використання інформаційних технологій при викладанні предмету "Екологія"

Пустовіт. Виховання екологічної поведінки школярів

Роль партнерської мережі "Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні"