Читаємо із задоволенням щодня!

Гарна новина!

В «Українському освітянському видавничому центрі "Оріон"» вийшли з друку два посібники з літературного читання  «Читаємо із задоволенням щодня» для учнів 2 та 3 класу.

В основі запропонованих текстів у посібник ввійшли, як твори класиків української літератури ХХ ст.: Павла Глазового, Андрія Малишка, Ліни Костенко, Василя Симоненка, Ганни Чубач, Платона Воронька, Олени Пчілки, Всеволода Нестайка, так і твори сучасних письменників, прізвища яких поповнили список, рекомендований програмою.

Серед них: Леся Вороніна, Зірка Мезантюк, Оксана Лущевська, Мар’яна та Тарас Прохаськи, Іван Адрусяк, Сашко Дерманський, Олена Крижановська.

Посібник «Читаємо із задоволенням щодня» схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (від 13 січня 2017 р. №2.1/12-Г-6).

Цей навчальний посібник відповідає оновленій у 2016 році програмі з літературного читання. Твори багатофункціональні, містять широкий комунікативний, естетичний, виховний і пізнавальний потенціал. Це одна з перших спроб у вітчизняній педагогіці втілити принципово новий діяльнісно орієнтований підхід до викладання літературного читання в початковій школі. У його основі лежить реалізація завдання формування вдумливого читача, розвиток в учнів ключової компетентності — вміння вчитися і навичок функціонального читання.

В новому посібнику синтезовано різні форми навчальної літератури: хрестоматію, інтерактивний посібник, а також робочий зошит із системою інтегрованих завдань. Наявні словнички подають тлумачення слів у доступній для дітей acheterdufrance.com формі.

Значна увага приділена словниковій роботі, яка носить розвивальний і пізнавальний характер, сприяє виробленню вміння уважно дослухатись до слів, з’ясовувати спосіб їх творення, знаходити шлях до розуміння їх лексичного значення.

Також у нього уведено ігровий матеріал, розроблена система завдань функціонального характеру і задіяно компетентнісний підхід. Значна увага приділена розвитку творчих здібностей учнів.

Посібник містить завдання для читання вголос, які становлять єдине ціле з роботою над запропонованими текстами.

Робота над проектами побудована так, що в учнів має пробуджуватися прагнення до самостійної пізнавальної і творчої діяльності.

Сучасний дизайн посібника, використання інтернет-посилань, звернення до особистого читацького досвіду й думки другокласників дозволяють широко й ефективно використовувати цей навчальний посібник у новій українській школі, спрямованій на компетентнісний й особистісно зорієнтований підхід.

Приємно те, що письменниця Олена Крижановська, м.н.с. НПП «Голосіївський» – учасник партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні».

Включені в навчальний посібник наукові казки та історії Трьох Зернят наведені з посиланням на львівський науково-популярний природничий журнал для дітей «Колосок» та газетку «Колосок», які допомагають читачам набути досвід роботи із сучасною періодикою. З книжками Олени Крижановської, які вийшли в серії «Бібліотечка «Колоска» можна ознайомитися на сайті журналу «Колосок» http://kolosok.org.ua/bibliotechka-koloska/